Spolek se aktivně podílel na organizaci akce "Noc vědců" konané 30. 9. 2016 v Ostravě v areálu Lékařské fakulty. Předsedkyně Tereza prezentovala nejen aktivity a záměry spolku, ale také představila ergoterapii jako obor samotný. Návštěvníci si mohli zakoupit propagační předměty nebo si třeba vyzkoušet manipulaci s některými kompenzačními pomůckami. 

Spolupráce našeho týmu s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity při tvorbě informačních letáků pro uchazeče k bakalářskému studiu ergoterapie.

Spolupráce našeho týmu s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity při tvorbě informačních letáků pro uchazeče k bakalářskému studiu ergoterapie.

Dne 5.3. se uskutečnila akce Hip aerobik v Loučce, kterou také spolek ERGOterapeuti všem podpořil prostřednictvím Petry Stodůlkové, která jako zkušený zdravotník dohlídla na soutěžící, a dokonce i dělala porotce.

Pomoc při organizaci 28. celostátní ergoterapeutické konference konané 23. a 24. 9. v Praze pod záštitou České asociace ergoterapeutů.

Prezentace spolku na Celostátní odborné ergoterapeutické konferenci v roce 2015, konané v Ostravě.

Prezentace ergoterapie na Střední zdravotnické škole v Ostravě – Mariánských horách.

Pořádání dne otevřených dveří na Ostravské univerzitě. Ukázka pomůcek používaných při studiu, konzultace s potencionálními uchazeči.

Pořádání dne otevřených dveří na Ostravské univerzitě. Ukázka pomůcek používaných při studiu, konzultace s potencionálními uchazeči.

Osvěta studentů 4. ročníku na gymnáziu Hladnov.

Přednáška pro studenty 3. a 4. ročníku gymnázia ve Valašském Meziříčí, nábor uchazečů o bakalářské studium ergoterapie.

Návrh a úprava terapeutické dílny pro základní školu speciální – Starostrašnická 45, Praha. Členky Tereza Fialová a Petra Horsáková doporučili dovybavení učeben vhodnými kompenzačními pomůckami a navrhly ergonomická řešení pro terapeutickou dílnu včetně vhodného vybavení.