Pro koho je ergoterapie určena?

Ergoterapie je určena pro osoby bez rozdílu věku, které se dostaly do situace, která potřebuje ergoterapeutickou intervenci. Při výkonu svého povolání se ergoterapeut setkává již s novorozenými dětmi a jejich rodiči, dále s dětmi všeho věku, dospívajícími, dospělými a také seniory, kteří mají různá omezení a postižení v oblasti fyzických, psychických, mentálních nebo smyslových funkcí. Pracuje s osobami s vývojovými ale také získanými vadami.

Setkává se i s osobami se sociálním a pracovním znevýhodněním. Ergoterapeut spolupracuje s rodinnými příslušníky svých pacientů nebo klientů, ale také se širokou veřejností; v této oblasti se zaměřuje zejména na poradenskou a konzultační činnost. Má své nezastupitelné místo i ve vzdělávání zdravotnických pracovníků, zejména těch, kteří jsou v přímé péči.