Naše mise

  • propagace oboru ergoterapie

  • spolupráce s příbuznými obory

  • rozšíření povědomí o ergoterapii v široké veřejnosti

  • zkvalitňování poskytování ergoterapeutických služeb

  • spolupráce se zahraničím

 

Cíle 

1. Základní znalost náplně práce ergoterapeuta u 90 % fyzioterapeutů do 10 let. 

2. Povědomí o oboru ergoterapie u 60 % členů multidisciplinárního týmu do 10 let. 

3. Povědomí o oboru ergoterapie u alespoň 50 % laické veřejnosti do 7 let.

Plány 

ad. 1: Společný adaptační kurz studentů prvního ročníku. Společné společenské události pořádané spolkem – kombinace ergoterapeutů a fyzioterapeutů. Zařazení přednášek o ergoterapii do výuky v rámci vzdělávání fyzioterapeutů. Konzultace emailem s vyučujícími, dodání materiálů k výuce, popř. výuka členem spolku. Společná realizace FYZIO a ERGOcafé. Rozesílání informačních emailů a letáků do zařízení, kde fyzioterapeut pracuje popřípadě do soukromých ambulancí. 

ad. 2: Odborné přednášky ve zdravotnických i nezdravotnických zařízeních, popř. zařízeních sociálních služeb, kde se nachází další členové multidisciplinárního týmu. Přednášky formou prezentace oboru ergoterapie samotného s důrazem na nejdůležitější body, které budou poté předány do zařízení formou plakátu nebo informačního letáku. Pokračování v projektu ERGOcafé. 

ad. 3: Rozdávání propagačních letáků, komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky. Venkovní workshopy a happeningy pro širokou veřejnost, zaměření na určité skupiny lidí. Zveřejnění instruktážních videí, ergonomie, poradenství.