Kdo je ergoterapeut?

Podle Ministerstva zdravotnictví České republiky, se odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeut získává absolvováním: 

  • akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru ergoterapie 

  • tříletého studia v oboru "diplomovaný ergoterapeut" na vyšších zdravotnických školách. Studium prvního ročníku však bylo zahájeno nepozdějí ve školním roce 2004/2005. 

  • střední zdravotnické školy v oboru "ergoterapeut", kdy první ročník studia byl zahájen nejpozději ve školním roce 1999/1999 

  • střední zdravotnické školy v oboru "rehabilitační pracovník", kdy první ročník studia byl zahájen nejpozději ve školním roce 2003/2004

(zdroj textu: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, www.mzcr.cz) 

 

 

Ergoterapeut je členem multidisciplinárního týmu, jako je lékař, sestra, fyzioterapeut, psycholog, logoped a další zdravotničtí pracovníci.

Služby ergoterapeuta zahrnují: 

  • individuální vyhodnocení při kterém klient (může také společně s rodinou) s ergoterapeutem stanoví cíle, kterých chce daný klient dosáhnout 

  • individuálně upravená intervence ergoterapeuta s cílem umožnit klientovi, aby byl schopen vykonávat samostatně aktivity běžného denního života a dosáhnout svých stanovených cílů 

  • vyhodnocení výsledků s cílem zjistit, zdali jsou cíle plněny a případně upravit plán intervence 

Ergoterapeutické služby by měly být poskytovány komplexně s vyhodnocením klientova domácího a ostatního prostředí (např. pracovní, školní, volnočasové aktivity atd.).