Kde ergoterapeut pracuje?

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • nemocnice (fakultní, všeobecné, městské, následné péče, ...) 

 • rehabilitační kliniky a centra 

 • léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) 

 • psychiatrické léčebny 

 • ambulance rehabilitace 

 • lázeňská zdravotnická zařízení

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 • domovy pro seniory 

 • centra domácí péče 

 • centra pro osoby s postižením 

 • denní stacionáře 

 • chráněné bydlení 

 • pečovatelské služby 

 • hospice 

 • raná péče

PORADENSKÉ SLUŽBY 

 • programy předpracovní a pracovní rehabilitace 

 • spolupráce s úřady práce 

 • chráněná místa zaměstnávání 

 • návštěvy v domácím prostředí

 • firmy s kompenzačními pomůckami 

 • ergonomie práce

ŠKOLSTVÍ 

 • speciální školy 

 • mateřské školy 

 • vzdělávací instituce studentů ergoterapie