Co je to ERGOcafé? 

Jedná se o projekt, který byl spuštěn v březnu 2016 v Praze, a v dubnu téhož roku v Ostravě. ERGOcafé jsou odborné přednášky na témata nejen z oblasti ergoterapie, ale také celkové léčebné rehabilitace. Přednášky jsou určeny pro členy zdravotnického multidisciplinárního týmu (lékaře, sestry, fyzioterapeuty, logopedy, speciální pedagogy,…) a studenty lékařské, pedagogické, sociální fakulty, aby byli informováni, jaké jsou možnosti spolupráce s ergoterapeuty a popřípadě jak ji zlepšit. 

ERGOcafé probíhá střídavě v Praze a Ostravě.

ERGOcafé v Praze proběhlo 16. 5. 2016 v prostorách Akademického klubu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

1. ERGOcafé v Ostravě se konalo 28. 4. 2016 v prostorách Student OFF na Reální ulici v centru Ostravy

2. ERGOcafé spolek uspořádal v Ostravě v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Tentokrát se jednalo o témata z oblasti psychiatrie a psychologie spojené s ergoterapií. Přednášejícími byli PhDr. Dagmar Fiedorová a MUDr. Martin Hýža z Fakultní nemocnice v Ostravě. Paní doktorka Fiedorová se zaměřila na téma možností testování kognitivních funkcí a jejich rehabilitace a pan doktor Hýža nám představil problematiku psychiatrie a využití ergoterapie v této oblasti. Všem moc děkujeme a těšíme se na další setkání.