Oslava dne ergoterapie

Dne 9. 11. 2016 se uskutečnila oslava dne ergoterapie. Organizace se ujal spolek ERGOterapeuti všem, pod záštitou České asociace ergoterapeutů a ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze na Albertově 7. Díky této spolupráci bylo akci možné uspořádat přímo v prostorách kliniky, a to v denním stacionáři ve 2. patře, kde je velmi příjemná atmosféra.
Protože asociace převzala nad akcí svojí záštitu a finančně ji podpořila, vytvořili jsme krásný program i s občerstvením, který byl pro účastníky zcela zdarma.

Jak už místo konání napovídá, tématem večera byl „Život po poškození mozku“.
Program zahájila slečna Michaela Švejdová, někdejší pacientka kliniky, která v únoru 2015 po střetu s tramvají utrpěla difuzní axonální poranění mozku. Michaela je mladá, inteligentní žena s velmi dobrými komunikačními schopnostmi, její přednáška byla velmi autentická. Popisovala, jak velký kus cesty za necelé dva roky musela ujít, a co vše stojí za tím, že byla schopna na oslavu dorazit sama bez doprovodu o vycházkové holi. Přednáška byla podána s velkým elánem, humorem a chutí do života. Takoví pacienti nás ergoterapeuty vždy neskutečně motivují.
Po coffe breaku následoval krátký vstup pana Roberta Náhlého, vedoucího pobočky firmy Meyra v Praze, který přivezl velké množství kompenzačních pomůcek a vychytávek. Účastníci si mohli udělat přehled, jestli na pracovištích mají vše nebo se inspirovat, co by bylo vhodné pořídit.
Do této části večera bylo také slibováno překvapení od spolku ERGOterapeuti všem, a tím bylo oficiální představení nového webu o ergoterapii, činnosti spolku a dalších věcech, které podpoří propagaci oboru.
Poté následovalo další krátké posilnění kávou nebo čajem a napjaté očekávání posledního hosta, kterého se všichni nemohli dočkat.
Zpěvák Michal Hrůza s námi přišel oslavit náš den. Přátelsky, vtipně a otevřeně s námi pobesedoval o úrazu hlavy, který se mu stal
17. 7. 2014 v Ostravě na Stodolní ulici, po koncertu na Festivalu v ulicích  pár dní před slavným Colours of Ostrava.
Vyprávěl nám jaké má zážitky z ergoterapie, kterou absolvoval právě na Klinice rehabilitačního lékařství, a jaké to pro něj je vracet se zpět ke své profesi a dělat věci, které měl rád, např. běhání. Popsal také, jak to probíhá na koncertech, stále má problém s krátkodobou pamětí, používá čtečku na texty. Rozloučil se s námi titulní písní ze seriálu Vyprávěj a Zakázaným uvolněním, dokonce jsme se společnými silami snažili vymyslet rým na Ergoterapie, nechme se překvapit, třeba zazní na připravovaném albu.
Poté následovala neformální část, občerstvení a diskuze u vína.
Kapacita akce byla naplněna méně něž 24 hodin po spuštění registrace, zúčastnili se, jak studenti, tak pracující.
Den ergoterapie byl pro letošní rok opravdu náležitě oslaven.

 

Předsedkyně Bc. Tereza Fialová o Dni ergoterapie

Minulý týden, ve středu 9. 11. se nám podařilo zorganizovat den ergoterapie. Program byl velmi pestrý, navštívil nás mimo jiné i známý zpěvák Michal Hrůza, což bylo pro všechny velkým oživením a moc dobře jsme se všichni bavili. Takovéto akce mne, a doufám, že i mé kolegy motivují k další práci pro zlepšení propagace našeho krásného, potřebného oboru.
Nesmírně si Vážím spolupráce s ČAE a KRL Albertov na této akci. Jsem přesvědčená, že společnými silami dokážeme víc a posuneme se v očích ostatních od pletacích strojů a košíků.
Na oslavách jsme také představili náš nový úžasný web. Nad podobou webu jsme strávili opravdu hodně času. Nakonec, a jsem za to velmi ráda, jsme web předali do rukou odborníka a vznikl vysoce profesionální nástroj naší propagace. Velký podíl na vzniku webu má PR managerka spolku Petra Horsáková, která dala dohromady veškeré informace, fotky, články, grafiku apod., prostě vše co jsme za dobu fungování vyprodukovali, za to jí patří obrovský dík.

Za sebe bych chtěla ergoterapii k jejímu dni popřát dostatek schopných lidí s neutuchající energií obor držet a posouvat. A aby každý ergoterapeut  v sobě našel odpověď na to, co je.

ERGOcafé v Ostravě: ergoterapeut je také součástí procesu péče o psychiatrického pacienta

Další přednáška z cyklu ERGOcafé se uskutečnila 21. září 2016 v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pozvání na událost  přijala paní doktorka Dagmar Fiedorová a pan doktor Martin Hýža, kteří pracují ve Fakultní nemocnici v Ostravě. 

Témata byla z oblasti psychiatrie. Pan doktor Hýža se zaměřil na problematiku psychiatrických pacientů, uvedl základní charakteristiky oboru a četné příklady z praxe. Také odbornou veřejnost seznámil s plánovaným otevřením psychiatrického oddělení ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde bude také několik nových pracovních míst pro ergoterapeuty. Poté nechal prostor pro diskuzi. Ergoterapeuti velmi ocenili tuto možnost pracovat v psychiatrických ambulancích a již se na otevření oddělení těší.

Paní doktorka Fiedorová se zaměřila na možnosti testování kognitivních (poznávacích) funkcí, představila používané testy a postupy a zodpověděla dotazy účastníků. 

Děkujeme všem zúčastněným a hlavně přednášejícím za ochotu a čas, který nám věnovali. 

Předsedkyně Bc. Tereza Fialová o 1. ERGOcafé v Ostravě: 

28. 4. 2016 se ve studentském klubu StudentOFF (areál Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Reální 5, Ostrava 1) uskutečnilo historicky 1. ostravské ERGOcafé. 

První přednášky se ujala sama garantka oboru ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OSU) Mgr. Kateřina Macháčková Ph.D., která díky svým mnohaletým zkušenostem z klinické praxe důkladně představila obor ergoterapie, jako nedílnou součást klinické rehabilitace a vyzdvihla důležité atributy této profese. 

Další přednášející, nebyl nikdo jiný něž velmi zkušená ergoterapeutka a vyučující na LF OSU, paní Daniela Chválková. Její přednáška nesla trochu nadnesený název Pověry a mýty o terapeutických činnostech. Terapeutické činnosti a techniky jsou často podceňované a v očích některých lidí řadí ergoterapeuty na úroveň volnočasových pracovníků. Paní Chválková však svou přednáškou tuto pověru vyvrátila a svými příklady z praxe uvedla vše na pravou míru. 

Všichni si tak zavzpomínali na první ročník a čas strávený na tomto předmětu a uznali, že každý musí občas zalovit v šanonu a pro pacienty něco kreativního připravit. 

Ve studentském klubu bylo doslova "narváno" sešli se pedagogové, absolventi, ergoterapeuté z praxe, studenti i potencionální studenti a dokonce bývalí pacienti. 

1. ERGOcafé v Praze 

První z cyklu přednášek tohoto projektu, se uskutečnila dne 21. 3. 2016 v Akademickém klubu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2). V 

klubu byla zaplněna všechna místa a akce měla opravdu úspěch. Sešly se zde ergoterapeutky, studentky ergoterapie, ale také lékaři, sestry a další zájemci o nové poznatky. 

Jako první přednášela doktorka Kateřina Svěcená, která prezentovala nejen ergoterapeutům známé příspěvky, ale také novinky a interaktivně se snažila všechny přítomné do zapojit do činnosti, což se jí velice dobře podařilo. 

Druhou přednášející byla studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia - Bc. Jitka Blahutová, která s sebou přivezla svého pomocníka - psa Sisi. Velmi zajímavě odprezentovala, jaké využití má canisterapie v oblasti rehabilitace a také prakticky předvedla dovednosti svého úžasného pejska.

Lékaři mohou zachránit život, ergoterapeuti ho naučí znovu žít!

Autor: Petra Filipová , 28. 1. 2016

Už v příštím akademickém roce budete moci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity znovu studovat obor Ergoterapie. Ptáte se, co je to ergoterapie a co tato disciplína obnáší?

 

Ergoterapie je zdravotnická profese pomáhající zkvalitnit funkčnost schopností různým způsobem postiženého pacienta, který se učí pečovat o sebe samého, o svou domácnost, rodinu, děti a také to, jak se opět zapojit do pracovního života a společenských i volnočasových aktivit.

Není náhoda, že zrovna Ostrava je líheň kvalitních ergoterapeutů, v západním světě uznávaný obor má své kořeny právě zde, kde v 60. a 70. letech vznikaly první cvičebny zaměřené na soběstačnost a ergoterapie se stala nedílnou součástí komplexní rehabilitační péče.

Své o tom ví Tereza Fialová, studentka navazujícího magisterského studia ergoterapie na Univerzitě Karlově. Bakalářský stupeň oboru ale vystudovala na Ostravské univerzitě: „Duší budu vždy více v Ostravě. Jsem hrozně moc ráda, že jsem bakaláře absolvovala právě tam, protože na Lékařské fakultě OU je mnoho odborníků a specialistů, kteří kladou velký důraz nejen na teoretické znalosti, ale především na praxi a ostravské nemocnice a další přilehlé rehabilitační zařízení nabízí kvalitní zázemí pro její absolvování.“

Tereza s bývalými spolužačkami a se současnými studentkami 3. ročníku bakalářského studia ergoterapie na půdě LF OU založila spolek ERGOterapeuti všem (pro více informací navštivte jejich facebookové stránky  nebo napište na e-mail ergoterapuetivsem@gmail.com), jehož hlavním cílem je zlepšení propagace této moderní disciplíny, kterou můžete studovat pouze na čtyřech univerzitách v Česku. Jednou z nich bude opět Ostravská univerzita nabízející bakalářské studium ergoterapie v prezenční formě.

Studenti se kromě oblasti psychologie seznámí s oblastí anatomie i fyziologie lidského organismu a naučí se vyšetřit pacienta, což znamená i vysokou míru praktické výuky na různých odděleních nemocnice.

O atraktivnosti oboru svědčí i velká poptávka po profesi ergoterapeuta v nemocnicích, rehabilitačních centrech, lázních, psychiatrických klinikách, domovech pro seniory či ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami.